Ventilung

Mitjançant aquesta web els usuaris poden inscriure’s a diferents cursos dirigits a professionals de la medicina. Trobem cursos presencials y cursos online. Als cursos online hi podem visualitzar un video per cada lliço. Quan s’acaba el curs, l’usuari reb un diploma i pot completar una enquesta de satisfacció.

La web està programada en base WordPress amb un tema a mida fet en html5, css3 i javascript. La base de dades és MySQL, pròpia de WordPress.
El disseny és responsive i, per tant, adaptat a tots els dispositius.