Think Great

Una pàgina web dirigida a futurs clients que explica a què es dedica específicament Think Great, els projectes que han desenvolupat, l’equip que hi ha al darrere, la metodologia de treball que fan servir, què en pensen les empreses que hi han treballat… En definitiva, un lloc on el client trobarà les respostes a la pregunta: “Per què necessito contractar els serveis de Think Great?

La web esta feta totalment a mida, ad-hoc. El llenguatge de programació fem servir php5, html5 i css3.