Scal-e

Scal-e proporciona solucions digitals de màrqueting. Ells mateixos ens van proporcionar el disseny de totes les pantalles web i nosaltres a Matilda, les vam maquetar i les vam programar. Així, hem aconseguit els resultats que volien: transicions modernes amb suaus animacions, discretes però sense ser estàtiques.