Revpar

Revpar Màrqueting ofereix serveis de venda i màrqueting dedicats i estratègics en els mercats europeus a hotels de luxe i centres turístics de tot el món . La seva missió és conduir de forma proactiva el volum i rendiment de negoci desde els mercats europeus als seus exclusius clients de l’hotel , amb l’objectiu d’augmentar la seva rendibilitat i classificar-los competitivament.

La web esta feta totalment a mida, ad-hoc i és responsiva. El llenguatge de programació fem servir php5, html5 i css3.