René Zamudio

Aquest portfolio online ens permet descobrir la feina de René Zamudio a través d’imatges i vídeos dels diversos projectes en què ha treballat. També podem veure la seva àmplia trajectòria a l’apartat ‘about’. És una web feta a mida amb un gestor de contingut molt intuïtiu que permet l’actualització dels projectes de manera senzilla.