Iris Pictures

Ens ha encantat crear el web d’Iris Pictures, integrant vídeos i efectes en tota la pàgina web. La millor targeta de presentació d’una empresa com Iris, creativa i moderna, és un web que ensenyi el seu propi material produït.

El web està programada sobre WordPress mitjançant un tema a mesura programat en HTML5, CSS3 i Javascript.
El disseny és responsiu i per tant, es visualitza en tots els dispositius.