Diaphora

Web acadèmica

La Universitat de Barcelona ens va encarregar el disseny i la programació d’aquest projecte. Diaphora éss una eina per a estudiants de filosofía que treballen en projectes d’investigació.
Té una àrea privada on troben documentació, un llistat de participants, col·laboradors, universitats implicades en el projecte i un calendari d’esdeveniments dividit en tallers i conferències.

La web està programada en base WordPress amb un tema a mida fet en html5, css3 i javascript. La base de dades és MySQL, pròpia de WordPress.
El disseny és responsive i, per tant, adaptat a tots els dispositius.