bs is nice

Els productes de Bs es poden comprar per telèfon o per internet, i per això la web disposa d’un ampli catàleg en el que es detallen les característiques dels productes i spaconsella sobre el seu ús adequat. Un altre punt important del site és un apartat on s’especifiquen les passes a seguir per a que la seva comanda arribi a casa.