Boris Hoppek

La pàgina web de Boris Hoppek és la via perfecta per submergir-se de ple en l’univers creatiu d’aquest artista i per entendre la reputació i el prestigi de què gaudeix. Aquest blog és una mostra de l’imaginari complex i atractiu de l’alemany, una pluja de referents per als interessants en l’obra de Boris Hoppek i en l’art més urbà i actual.

La web està feta en base de wordpress en html5 i css3.